Så funkar Regeringens program för långtidsarbetslösa.

Jobb- och utvecklingsgarantin är Arbetsförmedlingens största program för långtidsarbetslösa. Garantin infördes den 2 juli 2007 och består av tre faser. Här hamnar personer som varit arbetslösa med arbetslösersättning i minst 300 dagar, eller som varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen i minst 18 månader.

Fas 1 ska innehålla jobbsökaraktiviteter med coachning i max 150 dagar. Den som fortfarande saknar jobb går sen till Fas 2. Här läggs fokus på praktik och arbetsträning i max 300 dagar.

Den som fortfarande saknar jobb efter 450 dagar i jobb- och utvecklingsgarantin hamnar i Fas 3. Här ska personen erbjudas sysselsättning hos en organisation, offentlig eller privat arbetsgivare med arbetsuppgifter ”som annars inte skulle utföras och som kan ses som kvalitetshöjande.”

Arbetet ska vara 40 timmar i veckan för den som söker heltidsjobb. Den arbetssökande har rätt till fyra veckors ledighet per år och får mellan 223 och 680 kronor per dag.

En sysselsättning i Fas tre ska pågå tills den arbetssökande får jobb eller max två år hos samma arbetsgivare.

En arbetsgivare som tar emot en person i Fas tre får 225 kr per dag för handledarkostnader etcetera.

Enligt Arbetsförmedlingen saknas det ständigt 800-900 praktikplatser för personer i Fas tre. Men ofta handlar det om svårigheten att hitta rätt plats till rätt person, och de regionala skillnaderna är stora.

Glesbygdskommunerna är vana vid en högre arbetslöshet, och har en tradition av att samarbeta med kommuner och idrottsrörelser för att få fram praktikplatser. I storstäderna finns inte samma erfarenhet, vilket gör det svårare att snabbt hitta platser.

Knappt 30 procent av deltagarna i Fas tre arbetar hos kommunen, som är den största platsanordnaren. Därefter följer organisationer och enskilda företag. 15 procent av deltagarna är placerade hos Arbetsförmedlingen, vilket främst beror på svårigheten att hitta praktikplatser.

En av sex har en eftergymnasial utbildning på minst två år. Två av fem är 55 år eller äldre. 30 procent är utlandsfödda. 37 procent har en funktionsnedsättning.

4,3 procent lämnade jobb – och utvecklingsgarantins två första faser första halvåret 2010 för ett jobb eller en utbildning. 1,5 procent lämnade Fas tre första kvartalet 2010 av samma skäl.

Källa

Sagt om Fas tre

Leave a Reply