One thought on “Människor är roliga

  1. Vindsvåningsannonsen Vita Bergen tycker jag är ruskigt bra. 😀
    Han som skrivit annonsen får säkert många svar, eller?

Leave a Reply