7 thoughts on “Kul med Face Melter Pro

  1. i get it, men jag vill inte a den enkla anledningen att alla de inläggen visas i min vy & jag vill ha det cleant där. En mkt bra funktion men som sagt, man borde få välja om dessa visas eller inte 🙁 så jag dissar inte, konstaterar faktum ur designsynpunkt.[cool] läjters

  2. hihihihihihi
    :o)

    [cool][cool][bigsmile][bigsmile][yummy][yummy][wink]

    vi vet vad vi gör senare ikväll hehehe…
    Får diskutera vad vi tyckte sen…[wink]

Leave a Reply