Stoppa FRA-Lagen

fra.jpg

Den 17 juni röstar Sveriges riksdag om att införa allmän avlyssning av alla svenska medborgare. Försvarets Radioanstalt (FRA) ges i uppdrag att avlyssna all kabelburen kommunikation som passerar Sveriges gränser.

Nästan all kommunikation, även inom Sverige, passerar idag gränsen och kommer därmed att avlyssnas. E-post, sms, webbtrafik, chattar och mobil- och telefonsamtal, allt analyseras.

Ingen domstol är inblandad. Ingen brottsmisstanke krävs. Alla behandlas som misstänkta.

Även regering och myndigheter ges befogenhet att söka i den privata kommunikationen. Lagen öppnar för nya, godtyckliga användningsområden. Materialet kan dessutom lätt missbrukas eller hamna i fel händer.

Källskydd och meddelarfrihet blir tomma ord när varje kontakt med media kan vara avlyssnad.

Avlyssningen ska skydda mot odefinierade ”yttre hot”. I själva verket utgör den nya lagen i sig ett allvarligt hot mot det öppna och fria samhället.

Klicka här för att läsa mer

3 thoughts on “Stoppa FRA-Lagen

  1. Man vet ju inte heller vem/vilka som har makten i Sverige i framtiden. Man får akta sej för att skriva “al-qaida bomb”,eller andra saker som gör dom nervösa som “Power to the people” [angry][shaking]

  2. Jo det känns som att det är början på slutet av den personliga integriteten. Demokratin får sig ytterligare en smäll i magen.
    This truly sucks! [angry][angry]

  3. Här så måst vi ju tänka på den svenska befolkningens säkerhet! Jag har hört från andra sidan av den stora pölen att vi skall passa oss för elaka männ i vita kappor…. eller nått sått. Man får inte underskatta den smittsamma sjukdommen som kallas Paranoja, den kan ta knäcken på vem som helst, och denna nya lag kommer att upptäcka alla farliga hot som finns i Sverige.

Leave a Reply