One thought on “Stop the Clash of Civilizations

  1. Förr i tiden kunde Sverige ha en åsikt och agera på den åsikten, nu måste vi vänta på att alla jävla länder i”E fucking U” är ense om vad man eventuellt vill göra med all den makt man har, till att styra utvecklingen från USA till Europa och en förhoppningsfull omdömesgill insats i konflikten som äter upp världens vett och sans.[angry]

Leave a Reply